TOINE SIMONS

Locatie 06

De bblthk
Stationsstraat 2
6701 AM Wageningen
Route

Door brede interesse en experimenteerdrift is mijn werk zeer gevarieerd, maar met een onderliggende eigen beeldtaal.
Meestal vlieg ik een thema in drieën aan: een onderzoekend, dan een verdiepende, dan een definitieve abstractie.

awlsimons@hccnet.nl| www.ooktoinesimons.nl