Dévotion – Mondrian rencontre Goethe & Steiner, fototechniek, 3mm dibond met 10 mm plexiglas, 25 x 25 cm, € 395. De blik van Rudolf Steiner op de bovenzinnelijke wereld hebben een stempel gedrukt op Mondriaans kunstopvatting. In zijn Zeeuwse werken probeerde Mondriaan met kleurtegenstellingen als rood en blauw, conform de kleurenleer van Goethe, de materiële werkelijkheid naar de achtergrond te plaatsen en daarmee de geestelijke werkelijkheid aanschouwelijk te maken.

Postbus 46
6700 AA Wageningen
info@mr-ontwerp.nl | www.mr-ontwerp.nl

 

Erica Welling is opgeleid aan ArtEZ, academie voor Beeldende Kunsten te Arnhem en autonoom werkend vanuit Wageningen en Heveadorp. Kernbegrippen in haar werk zijn zoeken naar het afwijkende, anders zien, authenticiteit, intensiteit, verwonderende bevreemding, passie voor kleur en (typo)grafische elementen. Bij het onderzoekend kijken naar het werk komen meerdere (filosofische) lagen in beeld, zowel realistisch als abstract. Het werk bestaat voornamelijk uit fotografie(techniek) dan wel gemengde technieken met als hoofddoel ‘het voelen van het zien’. De toeschouwer wordt uitgedaagd opnieuw te leren kijken, je weet niet wat je ziet, je moet het voelen. Goethe: ‘Licht, donker en kleur tezamen zijn het enige dat voor het oog het ene voorwerp van het andere en de delen van het voorwerp van elkaar onderscheidt.’

Naast het autonome werk geeft MR-ontwerp | Erica Welling workshops in bijzondere technieken zoals Kitchenlithografie, Cyanotype, Natureprinting en Intuïtief tekenen/schilderen/fotograferen.

Aangesloten bij de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), de Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars (NABK), Landelijk Kunstenaarsgenootschap LKG De Ploegh te Amersfoort en het Platform Beroepskunstenaars Wageningen (bkw).

www.instagram.com/mrontwerp/ www.facebook.com/MR-ontwerp-277761712388791/?ref=bookmarks