Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden deelname Culturele Ronde 2022

Voorwaarden voor deelname aan de open atelierroute van de Culturele Ronde 2022

Wat kunnen deelnemers aan de open atelierroute van de Culturele Ronde verwachten?

Wat verwacht de Culturele Ronde van de deelnemers aan de open atelierroute van de Culturele Ronde?

1. Voor wie

In de tweejaarlijkse Culturele Ronde Wageningen stellen kunstenaars die in Wageningen wonen en/of als kunstenaar werken hun ateliers open voor publiek. Galeries, opleidingsinstituten of –clubs doen als organisatie mee en exposeren in eigen ruimte. Dat is de kern en het uitgangspunt van de Culturele Ronde.
Alleen wanneer het niet mogelijk is om in hun eigen atelier of woning te exposeren, kan het bestuur aan kunstenaars toestemming verlenen om bij collega kunstenaars of elders te exposeren. Kunstenaars dienen daarvoor een met redenen omkleed verzoek in bij het bestuur.

Na toestemming om elders te exposeren kunnen kunstenaars, die zelf geen alternatieve ruimte kunnen vinden, aan het bestuur vragen om in een van de beperkt beschikbare gemeenschappelijke ruimtes hun werk ten toon te stellen.
In overleg worden de beschikbare ruimtes toegewezen aan de betreffende kunstenaars. Wanneer je gebruik maakt van een door de organisatie georganiseerde ruimte, wordt er verwacht dat je je afspraken na komt en een goed verzorgde presentatie neerzet. Met andere woorden, afspraak is afspraak. Je kunt na een gemaakte keuze niet meer wisselen van ruimte. De toewijzing van een locatie is bindend. De kunstenaar neemt de verplichting op zich om te exposeren op de aangewezen locatie.

In beperkte mate en na toestemming van het bestuur van de Stichting Culturele Ronde Wageningen:

  • kunnen in Wageningen wonende en/of werkende kunstenaars collega’s van buiten Wageningen als gastexposanten uitnodigen om mee te exposeren in hun atelier;
  • kunnen ook kunstenaars van buiten Wageningen meedoen, als ze een band hebben met Wageningen, een artistieke aanvulling bieden en zelf voor een expositieruimte zorgen.
  • Exposanten van buiten Wageningen betalen dezelfde deelnemerskosten als Wageningse kunstenaars.
  • Kunstenaars zijn zowel in het eigen atelier als in een andere expositieruimte zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken, inrichten en opruimen van de expositieruimte.

2. Kosten

Deelname kost € 50,00 voor (alle deelnemers) kunstenaars, galeries, opleidingsinstituten en –clubs.

Daarvoor krijg je:

a.    Een vermelding en een eigen pagina op www.cultureleronde.nl. Deze vermelding blijft actief tot 3 maanden voor de volgende Culturele Ronde. Vanaf dat moment worden de deelnemers aan de volgende Culturele Ronde vermeld.

b.    Een vermelding in het drukwerk van de Culturele Ronde.

c.    Een aantal posters, uitnodigingen en programmaboekjes voor je eigen publiciteit.

d.    Een digitale uitnodiging die je per email kunt versturen.

e.    Eén of een aantal vlaggen in bruikleen die je kunt gebruiken om je atelier duidelijk zichtbaar te maken.

Naast de bijdragen van deelnemers wordt de Culturele Ronde bekostigd door subsidie van de Gemeente Wageningen en bijdragen van verschillende sponsors. De Culturele Ronde heeft geen winstoogmerk.

3. Website en drukwerk

Aanleveren/uploaden van je gegevens, teksten en beeldmateriaal volgens de specificaties van de handleiding op de website. Ook te gebruiken voor het drukwerk, zorg daarom dat het eerste plaatje op de website een actueel plaatje is.

4. Deelname

Uw aanmelding zal worden beoordeeld door een ballotagecommissie.
Het maximale aantal deelnemers is 75.
Deelname is pas officieel na tijdige ontvangst (uiterlijk 31 januari 2022) van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld € 50,00 mag je overmaken voor 31 januari 2022 naar NL60 INGB 0003 0259 22 ten name van de Stichting Culturele Ronde Wageningen.

Mocht je door omstandigheden later niet meer mee willen doen dan wordt het deelnamegeld niet teruggegeven.

5. Hand- en spandiensten

Van de deelnemers wordt verwacht, dat een ieder te zijner tijd een klusje voor het algemeen belang verricht.

6. Overzichtsexpositie

De organisatie zorgt voor een verzekering zodat het werk tijdens de overzichtsexpositie verzekerd is. Deelnemers dienen hun kunstwerk voor de overzichtsexpositie tijdig in te leveren en weer op te halen bij Museum De Casteelse Poort. Deze data worden vroegtijdig bekend gemaakt. Wanneer het kunstwerk niet tijdig wordt aangeleverd kunnen we niet garanderen dat het in de overzichtsexpositie wordt opgenomen. Wanneer het werk niet tijdig wordt opgehaald is het niet meer verzekerd en kunnen we geen zorg meer dragen voor de veiligheid van het kunstwerk.

De kunstenaar zorgt voor:

  • Deugdelijke inlijsting van het werk.
  • Goede ophangmogelijkheid van het werk.
  • Verpakking van het kunstwerk.
  • Bij verkoop draagt de kunstenaar 10% af aan het museum.
  • Deze afdracht wordt door museum en kunstenaar onderling geregeld.
  • De verkoop regelt de kunstenaar zelf.

7. Verantwoordelijkheid voor het werk
Je blijft te allen tijde zelf voor je werk verantwoordelijk ten tijde van de Culturele Ronde. Je werk is dus niet verzekerd tijdens de Culturele Ronde. De organisatie en de locaties aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade en/of diefstal aan werken of goederen van de deelnemers.
De kunst bij de overzichtsexpositie in Museum De Casteelse Poort is wel verzekerd.

8. Openingstijden

Alle locaties dienen op beide dagen van de open atelier route geopend zijn van 11:00 tot 17:00 uur en het is de bedoeling dat kunstenaars zelf aanwezig zijn om hun werk toe te lichten.

9. Nalatigheid

Bij nalatigheid of wangedrag van een deelnemer heeft de organisatie het recht iemand van de deelnemerslijst te schrappen. Daarmee vervallen alle bovengenoemde rechten. Het inschrijfgeld zal niet worden teruggegeven.

Deel deze pagina