Museum De Casteelse Poort

Bowlespark 1A
6701 DN Wageningen
Tel: (0317) 421 436

Discipline(s):

Museum De Casteelse Poort is gevestigd op de plaats van het oude kasteel van Wageningen. In de kelder zijn de restanten te zien van een van de metersdikke torens van het poortgebouw. Nadat het kasteel in 1672 door de Fransen gedeeltelijk was vernield, is later op dezelfde plaats een stadspaleis gebouwd door de toenmalige drost Lubbert Adolph Torck. Tijdens bouwhistorisch onderzoek is gebleken dat ook in de muren gedeelten van de kasteelmuren bewaard zijn gebleven.

In 1830, 1894 en 1926 werd het gebouw door verschillende eigenaren ingrijpend veranderd. Sinds 1894 heet het gebouw Villa Vada. Na de 2e wereldoorlog werd de politie er in ondergebracht. Sinds 1988 is het Wageningse museum er in gevestigd.

De vaste expositie bestaat momenteel uit:

- De geschiedenis van Wageningen, met een maquette van de stad zoals deze was in de 17e eeuw.

- Wageningen in 1940-45, met de nadruk op de ondertekening van de capitulatie in Hotel de Wereld.

- De kelder met de restanten van de kasteelpoort en voorwerpen opgegraven in de omgeving van het kasteel.

- De keuken van de villa laat de geschiedenis van het gebouw zien.

In het museum worden regelmatig wisseltentoonstellingen gehouden; in het Koetshuis kunsttentoonstellingen en op de bovenverdieping thema-tentoonstellingen.

Exposities:

Culturele Ronde 2017

Van 8 t/m 23 april is er weer een overzichtstentoonstelling in Museum 'De Casteelse Poort'. Hiervoor wordt het Koetshuis en een deel van het museum boven beschikbaar gesteld.

Elke kunstenaar kan één werk aanleveren voor deze overzichtstentoonstelling.

De opening van deze tentoonstelling is op zaterdag 8 april 2017 om 16:00 uur in galerie het Koetshuis van het Museum.